Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Nenad Malešević

Asistent: Ana Prodanović

Studenti uče načela vizuelnog oblikovanja u funkciji dizajna. Osposobljavaju se za analizu i poređenje oblikovnih postupaka i za apstraktno mišljenje prema određenoj svrsi oblikovanja. Saznaju osnovne funkcije alata orijentisanih ka ilustraciji i fotografiji, odnosno načine postizanja oblikovnih kvaliteta upotrebom softvera za obradu i generisanje slika. Nastava se oslanja na primere iz istorije umetnosti, grafičkog dizajna i fotografije. Cilj učenja predmeta je da se studenti pripreme za usavršavanje u oblasti ilustracije, fotografije i grafičkog dizajna. Dopunski, studenti se informišu o odabranim ostvarenjima iz istorije filma.