USLOVI UPISA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Za upis master akademskih studija dizajna na Računarskom fakultetu mogu konkurisati svi kandidati koji su završili četvorogodišnje školovanje u rangu od 240 ESPB na umetničkim akademijama i fakultetima (u Republici Srbiji ili u inostranstvu), i to u oblasti grafičkog dizajna, veb dizajna, industrijskog dizajna, arhitekture, scenskog dizajna, scenografije, kostimografije, modnog dizajna, animacije, režije, kamere, fotografije, slikarstva, grafike i vajarstva. Svi kandidati ispitnoj komisiji dostavljaju (na mail: nmalesevic@raf.rs) biografiju i digitalni katalog radova koji treba da sadrži proizvoljan broj autorskih dela iz jedne od navedenih oblasti:

  • animacije,
  • multimedije,
  • tipografije,
  • ilustracije,
  • fotografije,
  • arhitekture.

Kvalitet radova utvrđuje i upoređuje komisija, a prema akademskim standardima Računarskog fakulteta. Rangiranje kandidata (u okviru broja prijavljenih kandidata i u skladu sa utvrđenom kvotom za upis) vrši se na osnovu kvaliteta radova dostavljenih u katalog (radovi se vrednuju sa najviše 60 bodova), kao i na osnovu uspešnosti studiranja na osnovnim akademskim studijama (uspeh se vrednuje sa najviše 40 bodova). Da bi upisao studije, kandidat mora da sakupi ukupno najmanje 51 bod, od čega najmanje 31 bod mora biti sa prijemnog ispita. Komisija polaže pravo na intervju sa kandidatima, kao dodatan vid procene postignuća, interesovanja i motivisanosti kandidata.