Osnovne akademske studije

Multimedijalni dizajn je studijski program u domenu audiovizuelnih umetnosti. Reč je o interdisciplinarnom programu koji objedinjuje znanja iz oblasti slikarstva, grafičkog dizajna, tipografije, fotografije, animacije, interaktivnih računarskih medija, dizajna zvuka, dizajna enterijera, teorije umetnosti i računarstva.

Sintagma „multimedijalni dizajn“ označava sve računarske prakse projektovanja za grafičku proizvodnju, kao i prakse kreiranja multimedija u čijim su osnovama zvuk, digitalna fotografija, tipografija, ilustracija i animacija. Prema tome, studenti se osposobljavaju za interdisciplinarno bavljenje oblikovanjem i multimedijom, te za kritičko rasuđivanje o fenomenima savremenog dizajna. Poseban akcenat je na učenju standarda snimanja i obrade zvuka. Ovako orijentisan studijski program računa na – kod korisnika dizajna – potencijalno istovremen doživljaj raznorodnih i kumulativnih sadržaja.

Studenti uče da upravljaju softverima za proizvodnju vektorske i rasterske grafike, za dizajn multimedija, za 3D i 2D animaciju i za montažu i obradu videa. Uče osnove arhitektonskog projektovanja i dizajna enterijera. Uče tipografske standarde. Uče standarde snimanja, obrade i miksovanja zvuka. Uče istoriju filma i standarde pisanja scenarija. Posebno, studenti se osposobljavaju za kritiku namene, tj. za raspravu konteksta upotrebe dizajna.

Nastava na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, odnosno osam semestara. Na osnovu završenih studija stiče se akademsko zvanje Diplomirani dizajner (u rangu od 240 ESPB). Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe sa pokazivanjem, objašnjenjem i poređenjem relevantnih primera, kroz praktičan rad upotrebom softvera za generisanje slike i zvuka, i kroz kritike i korekture studentskih ideja i planova. Studentima je na raspolaganju studio za multimediju (sa savremenom i legalnom softverskom infrastrukturom), muzički studio, slikarski atelje, kao i biblioteka sa stručnom literaturom.

Master akademske studije

Nastava na master akademskim studijama traje jednu godinu, odnosno dva semestra. Na osnovu završenih studija stiče se akademsko zvanje Master dizajna (u rangu od 60 ESPB). Studenti master studija uče o specijalizovanim oblastima animacije, grafičkog oblikovanja i oblikovanja multimedija. Odabranim kategorijama dizajna studenti naposletku predstavljaju teze relevantne za završni rad – kojim kvalitativno upotpunjuju skup načina upotrebe računarske grafike i softverski (re)produkovanog zvuka.