Rosana Telarović

Rosana Telarović (Beograd, 1976) je završila studije (u rangu od 300 ESPB bodova) na Odseku unutrašnja arhitektura Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu 2001. godine. U periodu 2002 – 2004. godine radi kao slobodni umetnik, dizajner enterijera, nameštaja i grafike. Od 2005. se intenzivno bavi scenskim dizajnom. Učestvovala je u kreiranju televizijskih scenografija, kao i scenografija za muzičke i druge scenske nastupe.
Osnovala je studio za projektovanje i izvođenje Romb (2006), gde radi kao dizajner enterijera. Kao dizajner enterijera, scenograf, glavni projektant ili menadžer radila je na brojnim projektima u zemlji i inostranstvu. Mnoge projekte potpisuje samostalno, kao i veliki broj projekata sa projektantskim timom.

Nenad Malešević

Nenad Malešević (Sarajevo, 1981) je diplomirao na Smjeru za grafiku Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci 2004, a magistrirao na Grupi za teoriju umetnosti i medija Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu 2008. godine. Doktorand je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
Sarađivao je sa Centrom za vizuelne komunikacije Protok iz Banjaluke (2005 – 2008). Bio je stipendista Njemačke službe za akademsku razmjenu – DAAD (2006). Dobitnik je Zlatne plakete Univerziteta u Banjaluci (2004). Bavi se teorijom umjetnosti. Osnovao je studio za dizajn umjetnosti OUR (2011, sa Miodragom Manojlovićem). Od 2013. godine je zaposlen na Računarskom fakultetu u Beogradu kao nastavnik u oblasti oblikovanja grafičkih medija.

Milan Đurić

Milan Đurić (Beograd, 1979) je završio Višu školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu 2001. godine. Diplomirao je na Odseku za grafički dizajn Akademije lepih umetnosti u Beogradu 2003, a magistrirao na Grupi za digitalnu umetnost Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu 2010. godine. Doktorand je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (studijski program Digitalna umetnost). Od 2013. godine je zaposlen na Računarskom fakultetu u Beogradu kao nastavnik u oblasti računarske animacije i dizajna grafičkih medija. Osnivač je i predsednik UG DIT od 2011. godine. Član je ULUPUDS-a (sekcije za dizajn). Sarađuje sa dizajnerskim studiom Bulb Creation, kao animator i grafički dizajner.

Ivan Elezović

Ivan Elezović (Beograd, 1971) je diplomirao muzičku kompoziciju i elektroakustičnu muziku na Manitoba Univerzitetu u Vinipegu, 1997, a magistrirao na Mek Gil Univerzitetu u Montrealu, 2000. godine. Doktorirao je muzičku kompoziciju i elektroakustičnu muziku na Univerzitetu u Ilinoisu 2006. godine. Studirao je sa eminentnim svetskim stručnjacima kao što su Michael Matthews, Randolph Peters, Zack Settel, Alcides Lanza, Guy Garnett, Erik Lund i Scott Wyatt (Majkl Metjuz, Randolf Piters, Zak Setel, Alsides Lansa, Gaj Garnet, Erik Lund i Skot Vajat). Neposredno posle dobijanja prestižne Presser nagrade 2001. godine, dr Elezović odlazi u Institut za istraživanje zvuka i elektroakustične muzike (IRCAM) gde radi sa Brian Ferneyhough i Marc-André Dalbavie (Brajan Fernihou i Mark-Andre Dalbavi).

Bojana Ćuk

Bojana Ćuk (Valjevo, 1988) je diplomirala 2011. godine na Odseku za engleski jezik i književnost Filološkog fakultetu u Beogradu. Master studije je završila na istoim fakultetu 2012. godine (studijski program Jezik, književnost i kultura). Tema njenog master rada je bila „Creativity in the English Language Classroom through Additional Activities“. Predavala je na svim nivoima konverzacije, uključujući i poslovni engleski u Narodnoj banci Srbije. Ima iskustva u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju. Pripremala je studente za razgovore u Ambasadi Sjedinjenih Američih država u sklopu programa „Work and Travel“. Bila je angažovana u internacionalnoj školi, gde je kao nastavnik razredne nastave (classroom teacher) imala prilike da radi u jednoj multikulturalnoj i multijezičkoj sredini.

Mersiha Prušević Dulić

Mersiha Prušević Dulić (Novi Pazar, 1987) je diplomirala 2009. godine na Departmanu za umetnost Univerziteta u Novom Pazaru. Master studije je završila 2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Doktorirala je 2017. godine na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu.
Bila je stipendista Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije (2009), kao i stipendista BNV-a (2013. i 2014. godine). Radila je kao stručni saradnik na Učiteljskom fakultetu u Beogradu (Nastavno odeljenje u Novom Pazaru) i kao stručni saradnik Univerziteta u Novom Pazaru (Departman za tehničke nauke, studijski program Arhitektura). Takođe, radila je u Zavodu za kulturu u Novom Pazaru. Od 2013. godine je zaposlena na Računarskom fakultetu u Beogradu kao asistent u oblasti crtanja i slikanja.
Priredila je 12 samostalnih i učestvovala na preko 100 grupnih izložbi. Učestvovala je na brojnim festivalima i likovnim kolonijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Italiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Ukrajini, Australiji, Kanadi, Turskoj i Austriji. Članica je ULUS-a, SULU-a i NULUS-a.