Osnovne akademske studije

Prva godina

Crtanje i slikanje
Osnovi oblikovanja
Osnovi projektovanja
Uvod u muzičku produkciju
Engleski jezik 1

Ilustracija
Prostor i oblik
Osnovi projektovanja
Muzička produkcija 1
Engleski jezik 2

Druga godina

Grafičko oblikovanje
Fotografija
Modelovanje
Istorija umetnosti

Pismo i tipografija
Oblikovanje enterijera
Muzička produkcija 2
Istorija moderne umetnosti

Treća godina

Osnovi animacije
Dizajn i informacione tehnologije 1
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta):

Grafički projekti 1
Film 1
Oblikovanje scene
Multimedijalni projekti 1

Dizajn i informacione tehnologije 2
Multimedijalni računarski sistemi 1
Izborni predmeti (biraju se tri predmeta):

Ilustracija u digitalnoj umetnosti
Film 2
Multimedijalni projekti 2
Grafički projekti 2
Digitalni video
Interaktivna grafika
Veb dizajn

Četvrta godina

Uvod u 3D animaciju
Animirana grafika
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta):

Digitalna slika
Postprodukcija
Poetike digitalne umetnosti
Poetike fotografske umetnosti

Film i multimedija
3D animacija
Multimedijalni računarski sistemi 2
Završni rad – priprema
Završni rad – izrada i odbrana

Master studije

Prva godina

Uvod u metodologiju istraživačkog rada
Dizajn multimedija
Multimedijalni sistemi
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta):

Dizajn grafičkih medija
Eksperimentalna animacija
Projektovanje enterijera
2D animacija

Dizajn zvuka
Završni master rad – istraživanje i priprema
Interakcija čovek-računar
Završni master rad – izrada i odbrana

Doktorske studije

Prva godina

Kvalifikacioni ispit iz digitalnih medija
Digitalna umetnost
Teorija umetnosti

Izborni predmeti (biraju se dva predmeta):

Fotografija u savremenoj umetnosti
Višemedijska umetnost
Slikarstvo u savremenoj umetnosti
Grafički dizajn

Druga godina

Izborni predmeti (biraju se dva predmeta):

Korektivi oblika
Animacija
Konceptualna umetnost
Sinhronizacija slike i zvuka

Doktorski umetnički projekat – teorijske osnove i umetnički kvalifikacioni ispit

Treća godina

Doktorski umetnički projekat – umetničko-istraživački rad

Doktorski umetnički projekat – priprema
Doktorska disertacija – izrada i odbrana disertacije