Univerzitet Union – Računarski fakultet

Knez Mihailova 6/VI
11000 Beograd

Telefoni

011/33-48-079
011/33-48-081
011/26-27-613
011/26-33-321

Fax

011/26-23-287

Biblioteka – radno vreme

10-19h

Sekretarijat – radno vreme

09-19h

Račun broj

285-2271000000013-32 – Sberbanka
265-1100310002142-25 – Raiffeisen banka

Matični broj

17489453

PIB

СР102971356

Šifra delatnosti

8542

PDV broj

130903121

Web

http://www.raf.edu.rs

E-mail adrese

raf@raf.rs
sekretarijat@raf.rs
marketing@raf.rs