O nama
Multimedijalni dizajn je studijski program u domenu audiovizuelnih umetnosti koji se od školske 2016-2017 realizuje na Računarskom fakultetu. Reč je o interdisciplinarnom programu kojim se objedinjuju grafički dizajn, tipografija, fotografija, animacija, dizajn interaktivnih računarskih medija, dizajn zvuka, dizajn enterijera, teorija umetnosti i računarstvo. Osnovne akademske studije traju četiri godine, odnosno osam semestara. Na osnovu završenih studija stiče se akademsko zvanje Diplomirani dizajner (u rangu od 240 ESPB). Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe sa pokazivanjem, objašnjenjem i poređenjem relevantnih primera, kroz praktičan rad upotrebom softvera za generisanje slike i zvuka, i kroz kritike i korekture studentskih ideja i planova. Studentima je na raspolaganju studio za multimediju (sa savremenom i legalnom softverskom infrastrukturom), muzički studio, slikarski atelje, kao i biblioteka sa stručnom literaturom.
Studentski radovi