O nama

Multimedijalni dizajn

Računarski fakultet je osnovan 2003. godine sa zadatkom da obezbedi izvrsno visokoškolsko obrazovanje na polju tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka. Od 2016. godine Fakultet ima akreditovane studije u polju umetnosti zasnovane na studijskom programu Multimedijalni dizajn.

Kao organizaciona jedinica Računarskog fakulteta, Katedra za multimedijalni dizajn se stara o izvrsnosti studija dizajna, odnosno o izvrsnosti umetničkog rada pod okriljem Fakulteta.

Studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija se osposobljavaju za ekspertski i stvaralački rad u oblastima multimedijalnog oblikovanja. Na raspolaganju im je studio za multimediju (sa savremenom i legalnom softverskom infrastrukturom), fotografski studio, muzički studio, slikarski atelje, kao i biblioteka sa stručnom literaturom. Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe sa pokazivanjem, objašnjenjem i poređenjem relevantnih primera, kroz praktičan rad upotrebom softvera za generisanje slike i zvuka, te kroz kritike i korekture studentskih ideja i planova.

Studentski radovi