Aleksandra Đurović
Modna fotografija

Aleksandra se u okviru predmeta Grafički dizajn 2 posebno posvetila istraživanju različitih aspekata modne fotografije. U raznovrsnim ambijentima pronalazila je vizuelne elemente koji objedinjuju njenu viziju urbane modne fotografije. Uz nesebičnu pomoć kolega sa Fakulteta, tokom semestra je nastalo nekoliko hiljada fotografija, a ovde je izdvojeno nekoliko najuspešnijih.

Modeli: Ana Gligorijević, Stefana Zogović, Emilija Stanković, Višnja Stojanović, Marija Pantić


Filip Topuzović
Generativni dizajn

Termin generativni dizajn se odnosi na algoritamsko, tj. programirano iscrtavanje i/ili animiranje grafičkih formi. Upotrebom Processing framework-a, Filip je programirao aplikaciju koja može da generiše neograničen broj vizuelnih varijacija u okviru definisanog domena. Na ovde predstavljenom primeru, aplikacija generiše nasumične vizuelne varijacije inspirisane elementima Bauhaus vizuelnog stila i ruskim konstruktivizmom (posebno radovima El Lisickog). Uz minimalne izmene u kodu moguće je postići drastično različite rezultate. Svi oblici se dinamički generišu prilikom izvršavanja koda, tj. program ne koristi bilo kakve prethodno pripremljene resurse. Rezultat je moguće sačuvati u rasterskom i vektorskom formatu.


Teodora Jonić
Bez naziva

Uprkos tome što se vektorski programi poput Adobe Illustrator-a obično povezuju sa čistom, urednom, svedenom i konstruisanom grafikom, ovaj put cilj je bio suprotan. Polazeći od bazičnih formi kao što su kvadrat, pravougaonik i linija, Teodora je istraživala granice programa, stvarajući forme atipične za vektorsku grafiku. Dobijeni su duboko lični, upečatljivi i ponekad uznemirujući radovi, koji oslikavaju senzibilitet autora kroz jedinstvene vektorske forme.


David Gordić
Piksel portreti

Termin piksel art odnosi se na digitalni stil gde umetnik boji svaki piksel pojedinačno. Analizirajući referentne fotografije, David je portrete muzičara prvo crtao na papiru kako bi stekao što bolji osećaj za formu i proporcije, da bi ih konačno preneo u Adobe Illustrator. Na krupnoj mreži iscrtavao je pojedinačne piksele koji čine animacije i statične kadrove, stvarajući jedinstvene portrete.


Stefana Zogović
Sportska fotografija

Stefana je svoj talenat i ljubav prema fotografiji u ovom semestru usmerila ka sportskoj fotografiji. Prateći brojne sportske događaje, a najviše fudbal i vaterpolo, stvorila je hiljade fotografija. Pored žanrovskih fotografija, nastalo je i mnoštvo netipičnih fotografija detalja, atmosfere i situacija koje prikazuju sport u neočekivanom svetlu.


Maja Nenadović
Fiktivni karakteri

Kreativnost i sposobnost zamišljanja alternativnih svetova, kako literarno, tako i vizuelno, Maja je pretočila u seriju portreta. Pažljivo crtani mesecima, ovi portreti fiktivnih karaktera prikazuju tehniku pogodnu za primenu u stripu, video igrama i crtanim filmovima.