USLOVI UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija dizajna na Računarskom fakultetu mogu konkurisati svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom.
Na prijemnom ispitu kandidati crtaju i slikaju, te polažu test poznavanja softvera za obradu rasterskih slika i test poznavanja umetnosti. Test poznavanja umetnosti se ne boduje (nije eliminatoran, već informativan). Ispit traje dva dana. Procena sposobnosti i poređenje kandidata vrši se na osnovu rezultata sa prijemnog ispita i uspeha u srednjoj školi.

Test crtanja traje tri časa. Polaže se prvog dana. Crtački zadatak je realistična interpretacija prostornih odnosa zadatih elemenata postavke. Crta se na papiru formata A0 (841x1189mm), i to grafitnim olovkama iz B kategorije.
Test slikanja traje četiri časa. Polaže se drugog dana. Slikarski zadatak je realistična interpretacija kolorističkih vrednosti zadatih elemenata postavke. Slika se na papiru formata A0 (841x1189mm), i to temperama. Kandidatima su na raspolaganju osnovne boje, te crna i bela.
Pribor i podloge za crtanje i slikanje obezbeđuje Računarski fakultet.

Kandidati polažu i test poznavanja softvera Adobe Photoshop u domenu obrade fotografije. Vrednuje se kvalitet upravljanja formatima i rezolucijom slike, kvalitet upravljanja alatima za selekciju (elemenata) slike, kvalitet upravljanja alatima za retuširanje slike, kvalitet manipulacije valerima slike, i kvalitet manipulacije slojevima slike. Test se radi tri časa (prvog dana, nakon časova crtanja).

Kandidati polažu i pismeni test poznavanja umetnosti (slikarstva, vajarstva, grafike, arhitekture, stripa, dizajna, književnosti, muzike i filma). Test se radi jedan čas (drugog dana, nakon časova slikanja).

PRIPREMNA NASTAVA

Računarski fakultet tokom marta, aprila i maja meseca svake godine organizuje pripremnu nastavu kandidatima za upis na prvu godinu studija računarskog dizajna. Pripremna nastava se izvodi subotom, od deset do četrnaest časova, i obuhvata časove crtanja i slikanja, kao i predavanja o dizajnu i dizajnerskim alatima. Kandidati uče principe oblikovanja i principe rada softvera Adobe Photoshop.

Kandidati koji se pripremaju samostalno mogu konsultovati literaturu:

  • Bagnal, Brajan (2014), Crtanje i slikanje, Beograd: Mono i Manjana.
  • Grupa autora (2012), Adobe Photoshop CS6: Učionica u knjizi, Beograd: CET.