USLOVI UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija dizajna na Računarskom fakultetu mogu konkurisati svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Poređenje kandidata se vrši na osnovu rezultata sa prijemnog ispita i uspeha u srednjoj školi.

Prijemni ispit traje dva dana.

Prijemni ispit sadrži proveru sposobnosti:

  • Crtanja: 15. jun od 10h do 14h
  • Dizajniranja: 16. jun od 10h do 13h
  • Opažanja i zaključivanja: 16. jun od 14h do 15h

Provera sposobnosti crtanja traje četiri časa. Proverava se umeće (znanje, veština) realističkog prikazivanja prostornih i valerskih odnosa elemenata kompozicije. Crta se na papiru formata A0, grafitnim olovkama iz B kategorije (pribor i papir obezbeđuje Fakultet).

Provera sposobnosti dizajniranja traje tri časa. Proverava se umeće višemedijskog oblikovanja, i to na osnovu generisanja i montaže video i audio sekvenci. Radi se recentnom verzijom softvera DaVinci Resolve, a prema zadatoj temi.

Provera sposobnosti opažanja i zaključivanja traje jedan čas. Proveravaju se sklonosti u odlučivanju (opredeljenja i merila ukusa) te umeće apstraktnog mišljenja – u vezi sa sagledavanjem oblika i prostora.

Rangiranje kandidata (u okviru broja prijavljenih kandidata i u skladu sa utvrđenom kvotom za upis) vrši se na osnovu rezultata sa prijemnog ispita (gde se provera crtanja vrednuje sa najviše 20 bodova, provera dizajniranja sa najviše 30 bodova i provera opažanja i zaključivanja sa najviše 10 bodova), kao i na osnovu uspeha kandidata u srednjoj školi (uspeh se vrednuje sa najviše 40 bodova). Da bi upisao studije, kandidat mora da ima ukupno najmanje 51 bod, od čega najmanje 31 bod mora biti sa prijemnog ispita.

PRIPREMNA NASTAVA

Računarski fakultet svake godine organizuje pripremnu nastavu kandidatima za upis na prvu godinu studija dizajna. Pripremna nastava održava se u Knez Mihailovoj 10, osmi sprat. Počinje 2. marta 2024. i traje do 1. juna 2024. godine, a održavaće se subotom, od 10 do 14 časova (4 časa nedeljno, ukupan fond 52 časa). Nastava obuhvata časove crtanja, kao i časove dizajniranja. Za proveru opažanja i zaključivanja nema specifične pripreme i literature. Pripremna nastava će u nužnom slučaju biti organizovana onlajn.

Kandidati koji se pripremaju samostalno mogu konsultovati sledeće izvore:

Cena pripremne nastave i prijemnog ispita
  • Cena pripremne nastave iznosi 15.000 dinara. U cenu je uračunato 52 časa. Nastava obuhvata crtanje i dizajniranje. Sav pribor i materijale za crtanje obezbeđuje Fakultet.
  • Cena polaganja prijemnog ispita iznosi 8.000 dinara.
  • Sve uplate za pripremnu nastavu do 31.12.2023. godine uključuju besplatan prijemni ispit.
  • Prijavljivanje za pripremnu nastavu i prijemni ispit može se obaviti onlajn, telefonom ili lično u sekretarijatu fakulteta.
  • Najkasnije dva dana pre polaganja prijemnog ispita potrebno je sekretarijatu fakulteta dostaviti neoverene fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole. Dokumenta (skenirana) možete poslati i mejlom na sekretarijat@raf.rs.
  • Za dodatne informacije o studijskim programima, pripremnoj nastavi, prijemnom ispitu i upisu na Računarski fakultet možete kontaktirati sekretarijat fakulteta na telefon: 011 26 27 613, e-mail: sekretarijat @ raf.rs ili doći lično na adresu Trg republike 5, V sprat.