USLOVI UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija dizajna na Računarskom fakultetu mogu konkurisati svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom.

Prijemni ispit sadrži test iz:

  1. Crtanja: 17. jun u 10h
  2. Multimedijalnog dizajna: 18. jun od 10h
  3. Poznavanja umetnosti: 18. jun od 14h

Prijemni ispit traje dva dana. Procena sposobnosti i poređenje kandidata vrši se na osnovu rezultata sa prijemnog ispita i uspeha u srednjoj školi.

Test crtanja traje četiri časa. Polaže se prvog dana. Zadatak je realistično prikazivanje prostornih i valerskih odnosa elemenata postavke. Crta se na papiru formata A0 (841x1189mm), i to grafitnim olovkama iz B kategorije (pribor i podloge za crtanje obezbeđuje Računarski fakultet).

Test multimedijalnog dizajna traje tri časa. Polaže se drugog dana. Zadatak je višemedijsko oblikovanje na osnovu (izbora ili generisanja) odgovarajućih video i audio sekvenci (upotrebom recentne verzije softvera DaVinci Resolve).

Test poznavanja umetnosti (slikarstva, vajarstva, grafike, arhitekture, stripa, dizajna, književnosti, muzike i filma) traje jedan čas. Polaže se drugog dana.

Rangiranje kandidata (u okviru broja prijavljenih kandidata i u skladu sa utvrđenom kvotom za upis) vrši se na osnovu rezultata sa prijemnog ispita (gde se test crtanja vrednuje sa najviše 20 bodova, test multimedijalnog dizajna sa najviše 30 bodova i test poznavanja umetnosti sa najviše 10 bodova), kao i na osnovu uspeha kandidata u srednjoj školi (uspeh se vrednuje sa najviše 40 bodova). Da bi upisao studije, kandidat mora da sakupi ukupno najmanje 51 bod, od čega najmanje 31 bod mora biti sa prijemnog ispita.

PRIPREMNA NASTAVA

Računarski fakultet svake godine organizuje pripremnu nastavu kandidatima za upis na prvu godinu studija dizajna. Pripremna nastava počinje 4. marta 2023. i traje do 10. juna 2023. godine, a održavaće se subotom, od 10 do 14 časova (4 časa nedeljno, ukupan fond 52 časa). Nastava obuhvata časove crtanja, kao i časove multimedijalnog dizajna. Za test poznavanja umetnosti nema specifične pripreme. Pripremna nastava će – u nužnom slučaju – biti organizovana online.

Kandidati koji se pripremaju samostalno mogu konsultovati sledeće izvore: