Mersiha Prušević Dulić (Novi Pazar, 1987) je diplomirala 2009. godine na Departmanu za umetnost Univerziteta u Novom Pazaru. Master studije je završila 2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Doktorirala je 2017. godine na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu.
Bila je stipendista Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije (2009), kao i stipendista BNV-a (2013. i 2014. godine). Radila je kao stručni saradnik na Učiteljskom fakultetu u Beogradu (Nastavno odeljenje u Novom Pazaru) i kao stručni saradnik Univerziteta u Novom Pazaru (Departman za tehničke nauke, studijski program Arhitektura). Takođe, radila je u Zavodu za kulturu u Novom Pazaru. Od 2013. godine je zaposlena na Računarskom fakultetu u Beogradu kao asistent u oblasti crtanja i slikanja.
Priredila je 12 samostalnih i učestvovala na preko 100 grupnih izložbi. Učestvovala je na brojnim festivalima i likovnim kolonijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Italiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Ukrajini, Australiji, Kanadi, Turskoj i Austriji. Članica je ULUS-a, SULU-a i NULUS-a.

Izložbe (izbor)

⋅ Doktorski umetnički projekat – Galerija MMC-a, Novi Pazar, 2018.
⋅ Bijenale crteža – ALU, Beograd, 2017.
⋅ Izložba najboljih doktoranata ALU – Paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, 2017.
⋅ Novembarski likovni salon – Narodni muzej, Kraljevo,2017.
⋅ Izložba najboljih doktoranata ALU, Barutana, Beograd, 2016.
⋅ Festival FILTER – ART K, Novi Pazar, 2016.
⋅ Kreativna fabrika – Galerija Petak, Beograd, 2016.
⋅ Izložba najboljih doktoranata ALU – Galerija Progres, Beograd, 2015.
⋅ Niš ART Fondacija – Galerija Savremene Umetnosti Niš, 2015, Kuća Legata, Beograd, 2015.
⋅ Tragovi II – Galerija savremene likovne umetnosti, Niš, 2014.
⋅ Likovni salon mladih – Kulturni centar Ribnica, Kraljevo, 2014.
⋅ Festival Š.U.N.D. (Š.U.N.D. i Excutive Group), E-Gallery, Beograd , 2014.
⋅ Izložba mladih umetnika – Kijev, 2014.
⋅ Efekti – Salon malog formata, Novi Sad, 2012.
⋅ Pejzaž kao polazište za apstraktnu sliku – Multimedijalni centar Akademije umetnosti, Novi Sad, 2011, Multimedijalni centar, Novi Pazar, 2013, Evropski muzej, Prijepolje, 2015.
⋅ Izložba malog formata – Kulturni centar Banski dvor, Banja Luka, 2010.
⋅ Tragovi – Ustanova kulture Parobrod, Beograd, 2009.
⋅ Bijenale studentskih crteža – FLU, Beograd, 2008.
⋅ Prolećni likovni salon – Galerija MMC-a, Novi Pazar, Gradska galerija, Raška, 2007, Dom kulture, Prijepolje, 2007, Dom kulture, Bijelo Polje, 2007, Dom kulture, Priboj, 2007.


Trenutno je angažovana na predmetima:

Crtanje i slikanje