Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Milan Đurić

Studenti uče osnove kreiranja interaktivnih platformi. Uče da različite elemente računarske grafike iskoriste kao interaktivne varijable. U tom kontekstu, posebno se bave oblikovnim i tehničkim kvalitetima animiranih elemenata. Rade u softverima Adobe Animate, Adobe XD, Adobe Photoshop i Adobe After Effects. Cilj predmeta je da se studenti pripreme za usavršavanje u oblasti oblikovanja multimedija.