Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Milan Đurić

Teorijska nastava premdeta obuhvata lekcije o odnosu klasične i savremene animacije, o novim softverskim alatima za animaciju, o standardima upotrebe animacije u web oglašavanju, itd. Prema zadatim odrednicama vizuelne naracije, studenti na vežbama kreiraju kratke animirane forme. Akcenat je na produbljivanju specifičnih znanja stečenih na osnovnim studijama.