Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Milan Đurić

Studenti rešavaju zadatke u domenu kompozitne digitalne slike. Uče tehnička svojstva videa. Osposobljavaju se da – kod planiranja i izvođenja procesa dizajniranja – manipulišu heterogenim resursima. Uče da tipografska, crtačka i fotografska rešenja upotrebe kao činioce digitalnog kompozitinga (digital compositing) pri generisanju video materijala. Uče softverske alate za kompoziting, montažu i kolor korekciju (rade u programima Adobe Premiere i Adobe After Effects). Vrše uporednu analizu odabranih referenci (procedura i ishoda rada) iz domena filmske umetnosti i multimedija.