Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Milan Đurić

Studenti uče svojstva animiranog filma, a posebno tehničke odlike 2D računarske animacije. Rade u softverima Adobe Animate i Adobe After Effects i osposobljavaju se za samostalno i timsko delovanje kod poslova izrade animiranog filma.