Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Ivan Elezović

Muzička Produkcija 3 je namenjena za učenje različitih tehnika finalne obrade zvuka. Cilj je zaokruživanje znanja iz muzičke produkcije, gde se audio materijal, nakon što je prethodno snimljen a zatim pravilno izmiksovan, obradi i preko digitalnog zapisa oblikuje u fajlove visoke audio rezolucije. Studenti se u ovoj fazi muzičke produkcije upoznaju sa pripremom materijala za finalnu obradu zvuka, dinamičkim procesima merenja i izjednačavanja signala, stereo i multikanalnim manipulacijama audio materijala, redukcijom šumova, digitalnim procesima, rezolucijama fajlova i vrstama pravilnog prezentovanja finalnih audio materijala.