Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Ivan Elezović

Muzička Produkcija 2 je zasnovana na upoznavanju studenata sa različitim tehnikama miksovanja uz rad sa Pro Tools programom koji je standardan softver celokupne muzičke industrije današnjice. U produkcijskoj sobi koriste se najsavremenije tehnologije koje odgovaraju visokim standardima obrade zvuka u cilju pronalaženja najboljih rešenja za mixing i mastering procese. Produkcijska soba je opremljena savremenom hardverskom i softverskom opremom koju studenti koriste da bi se upoznali sa najnovijim tehnikama i sistemima za audio produkciju. Na kraju ovog procesa, studenti upoznaju različite aspekte miksovanja kao što su balans i definicija zvuka, kritičko slušanje i percepcija, mikser, monitori, merni instrumenti, fazne i panoramske kontrole, dinamički i frekventni procesori, efekti, automatizacija audio materijala, praktična izrada i postavka miks sesije za različite vrste žanrova i iznalaženje različitih multimedijalnih rešenja gde je zvuk jedan od osnovnih parametara celokupnog projekta.