Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Ivan Elezović

Muzička produkcija 1 je osmišljena kao uvod u prvi stepen muzičke produkcije, tj. kao uvod u problematiku snimanja zvuka u studijskom okruženju. Nastava se bazira na demonstraciji i objašnjavanju različitih procesa snimanja kao i na vežbama snimanja koje izvode studenti. U gluvoj sobi (koja je opremljena najsavremenijim materijalima za apsorpciju zvuka) studenti se obučavaju za razne metode snimanja i postavke mikrofona – u cilju iznalaženja najboljih rešenja – prema prirodi, vrsti i broju instrumenata. Pored toga, studenti se upoznaju i sa drugim savremenim tehnikama snimanja zvuka, sa MIDI sistemima i standardima usnimavanja, sa savremenom studijskom opremom, sa vrstama, instalacijom i primenom mikrofona, kao i celokupnom pripremom studija za snimanje zvuka.