Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Milan Đurić

Studenti se osposobljavaju za upotrebu klasičnih i savremenih medija ilustrovanja. Nastava se oslanja na primere iz umetnosti i dizajna. Studenti se osposobljavaju za rad sa različitim crtačkim i slikarskim tehnikama i uče sotvere Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Analiziraju upotrebu ilustracija u oblastima grafičkog i interaktivnog oglašavanja. Posebno, bave se odnosom fotografije i ilustracije i odnosom tipografije i ilustracije. Cilj učenja premdeta je da se studenti pripreme za usavršavanje u oblasti grafičkog dizajna i animacije.