Fond časova: 2 časa predavanja + 2 časa vežbi

6 ESPB

Nastavnik: Ana Prodanović

Cilj predmeta je podsticanje studenata na istraživanje načina oglašavanja, odnsono na kritičko mišljenje kod definisanja sadržine i simbolike rada. Zadaci su organizovani tako da pružaju mogućnost istraživanja u različitim medijima, gde u kreativnom procesu studenti koriste i analogne i digitalne tehnike oblikovanja. Akcenat je na produbljivanju specifičnih znanja stečenih na predmetu Pismo i tiopgrafija.