Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Nenad Malešević

Studenti uče o teoriji dizajna kroz tri tematske celine: 1) kroz kritiku modernističkih projekata dizajna, posebno dizajna u SFRJ; 2) kroz kritiku dizajna kao artificijelnog sredstva posredovanja između znakovne proizvodnje i potrošnje; 3) kroz kritiku postmodernističkih projekata dizajna, posebno u kontekstu političke i ekonomske tranzicije. Studiraju slučajeve između avangardnog i utilitarnog delovanja, na bazi čega definišu sopstvene dizajnerske projekte i izvode sukcesivne grafičke serije.