Fond časova: 2 časa predavanja

6 ESPB

Nastavnik: Bojana Ćuk

Obnavljaju se kondicionalne rečenice, gerund i infinitiv. Obrađuju se članovi i subjunctive. Radi se na pisanju mejlova, pisama, kao i na vokabularu vezanim sa posao (priprema za intervju). Radi se na svim jezičkim veštinama, kroz gradivo u vezi sa strukom.