Fond časova: 2 časa predavanja

6 ESPB

Nastavnik: Bojana Ćuk

Obnavljaju se vremena (građenje i upotreba) i pasiv na naprednijem nivou, i obrađuje se indirektni govor. Radi se na analizi priča i filmova, kroz koje studenti izražavaju svoje kritičko mišljenje. Studenti prevode kratke odlomke sa srpskog na engleski. Spremaju prezentacije (na primer: studenti sa druge godine analiziraju kratku priču koju potom prezentuju studentima sa prve godine studija).