Fond časova: 2 časa predavanja

6 ESPB

Nastavnik: Bojana Ćuk

Obrađuju se modali, kondicionali, gerund i infinitiv, kao i question tags. Radi se na tekstovima iz oblasti dizajna (vokabular vezan za informacione tehnologije, dizajn, fotografiju, multimediju). Studenti spremaju prezentacije i na taj način iznose svoje krtičko mišljenje. Radi se na svim jezičkim veštinama.