Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Rosana Telarović

Studenti saznaju softversku i hardversku infrastrukturu orijentisanu ka dizajnu. Uče hronologiju nastanka i razvoja računara. Studiraju formate digitalnog zapisa slike, odnosno odlike rasterske i vektorske grafike. Vrše uporednu analizu odabranih referenci (procedura i ishoda rada) iz domena kompozitne digitalne slike, fotografije, ilustracije, grafičkog dizajna i 3D projektovanja. Insistira se na računarskoj pismenosti kao uslovu za usavršavanje i kreativno mišljenje u kontekstu računarskog dizajna.