Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Milan Đurić

Studenti uče da definišu dimenzije, položaje i odnose elemenata 3D računarske grafike. Posebno se bave problemima modelovanja i animiranja 3D elemenata, kao i postavkom svetla u 3D okruženju. Rade u Autodesk softverima namenjenim za trodimenzionalno modelovanje i animaciju.